Kako stornirati fakturu?

Ako je potrebno da stornirate postojeću fakturu, koristite taster Refundira fakturu. U polju za metod refundiranja izaberite opciju "Storniraj: napravi refundaciju i usaglasi".

Odoo će automatski:

  • Kreirati refundaciju fakture

  • Uskladiti refundiranu fakturu sa originalnom (označiće obe sa Plaćena)

I to je sve. Refundiranu fakturu možete poslati kupcu poštom ili emailom, ukoliko ste mu već ranije poslali originalnu fakturu.


1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star