Kako stornirati ili izmeniti fakturu?

U Odoo nije moguće menjati fakturu koja je validirana i poslata kupcu. Ako je uočena greška u validiranoj fakturi, pravilan postupak je refundirati fakturu i usaglasiti je sa originalnom fakturom kako bi ih zatvorili i kreirali novu fakturu.

Savet:

Refundiranje fakture se razlikuje od refundiranja plaćanja. Obično se refundirana faktura šalje pre nego što kupac izvrši plaćanje. Ako je kupac već platio, treba izvršiti povraćaj pomoću refundiranja plaćanja.

Pogledajte video uputstvo 


1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star